Yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatının, çalışanları korumaya odaklı olması ve işverene yüklediği usulüne uygun yazılı ispat mecburiyeti, çalışanlar tarafından açılan davalarda birçok işvereni yüklü tazminatlarla karşı karşıya bırakmaktadır.


– İşe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği
– Fesih bildirim, ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi,
– Haklı, haksız ve geçerli fesih usullerinin gözetimi
– İşverenlerin, iş güvencesi, çalışanın sadakat borcu, işverenin çalışanı gözetme borcu gibi karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
– Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik ve hukuki yönden incelenmesi
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Müfettişlerinin teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek
– İdari para cezası alınması halinde itiraz sürecinde teknik ve hukuki destek
– Yasal yazışma şablonlarının oluşturulması
– Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi
– Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi
– Organizasyon şeması ve görev tanımlarının dokümante edilmesi
– İş Hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız tarafından telefon, faks, mail vb. yolu ile sürekli destek