İş Hijyeni Ölçümleri

   20 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla,İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik içerisinde yer alan Madde 38 çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkisi olmayan laboratuvarların yapmış olduğu ölçümler ve hazırlamış olduğu raporlar geçersiz sayılacaktır.
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi’ nin, Ortam Ölçümlerinin kalitesini artırmak için ölçümün yapılacağı çalışma alanlarında detaylı fizibilite yapmak ve ölçüm programını fizibilite sonucunda belirlemek oldukça önemlidir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri;

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Toplam Tozların Konsatrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Toplam Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsatrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Gaz ve Buhar Konsantrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü
 • El-Kol ve Tüm Vücud Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • VOC (Uçucu Organik Kimyasallar) Maruziyet Ölçümü
 • VOC (Uçucu Organik Kimyasallar) Ortam Ölçümü
 • Ağır Metal Maruziyet Ölçümü
 • Ağır Metal Ortam Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Elektormanyetik Alan Ölçümü