İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.


Mobil Sağlık Servisleri Kapsamında Hangi Danışmanlık Hizmetleri Verilir?

Mobil sağlık hizmetleri artık kanunlar ile desteklenmektedir. Tüm işletmeler mutlaka çalışanların sağlığını korumak zorundadır. Mobil sağlık hizmeti vakit kaybını önlediği ve verimliliği olumsuz etkilemediği için tercih edilir. Mobil sağlık araçlarında sağlık açısından tüm donanımlar bulunur ve sağlık tarama araçları mevcuttur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, işe giriş ve periyodik muayenelerde, iş ortamındaki risklerden dolayı oluşan meslek hastalığı ve kişisel maruziyetler hakkında laboratuvar tetkiklerinin yapılması zorunluluğu olduğunu ve istenen laboratuvar tetkikleri; 05.11.2013 tarihli ve 2882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği gereği ve işyeri hekimlerinin gerek gördüğü işyerlerinde PA Akciğer Grafisi,  endüstriyel tarama işitme testi (Odyometri), Solunum Fonksiyon Testleri (SFT), maruz kalınan kimyasal riskler için laboratuvar tetkikleri  ile biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testlerinin bulunduğu belirtilir.

Mobil sağlık hizmetleri; fizyolojik testler, akciğer grafisi, odiometri testi yani işitme testi, SFT denilen solunum fonksiyon testi, refrakrometre ile yapılan göz muayenesi, laboratuvar testleri, hemogram yani tam kan sayımı, tam idrar tahlili, tetanoz, sarılık ve grip aşıları, portör taramaları, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, idrarda kurşun, idrarda fenol gibi maddelerin araştırılması, EKG, koruyucu aşılar ve kan grubu gibi işlemler son derece titiz bir biçimde yapılır.